Mr. Kieu's Villa

22/06/2022 09:06
  • Chủ đầu tư:Ông Lê Văn Kiều
  • Địa điểm:Bàu Bàng, Bình Dương
  • Quy mô:1 trệt, 1 lầu
  • Diện tích:1500 m2
  • Loại dịch vụ:Công trình dân dụng
  • Tiến độ:Đang thi công
  • Nội dung:
    Đang cập nhật