HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI - CHỢ NHẬT HUY

19/07/2022 03:07
  • Chủ đầu tư:Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Ánh Dương
  • Địa điểm:Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
  • Diện tích:6.7 ha
  • Loại dịch vụ:Hạ tầng kỹ thuật - giao thông
  • Tiến độ:Đã hoàn thành
  • Nội dung:

    Hạng mục thi công:

    • Hạ tầng kỹ thuật (Hệ thống thoát nước mưa; Thoát nước thải; Hố ga; Giao thông, Lát vỉa hè và Bó vỉa)