Mrs. Hanh Villa

03/03/2024 09:03
  • Chủ đầu tư:Mrs. Hanh
  • Địa điểm:Châu Thành, Tây Ninh
  • Diện tích:990 m2
  • Loại dịch vụ:Công trình dân dụng
  • Tiến độ:Đang thi công
  • Nội dung:
    Đang cập nhật