HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ PHỨC HỢP NAM LONG 3 BÌNH DƯƠNG

17/11/2022 07:11
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Nam Long Bình Dương
  • Địa điểm:Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương
  • Diện tích:17 ha
  • Loại dịch vụ:Hạ tầng kỹ thuật - giao thông
  • Tiến độ:Đã hoàn thành
  • Nội dung:

    Hạng mục thi công: Hạ tầng kỹ thuật (Hệ thống thoát nước mưa; Thoát nước thải; Hố ga; Giao thông và bó vỉa)