HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở MỸ PHƯỚC KHÁNH

06/05/2024 13:05
  • Chủ đầu tư:Công Ty Cổ phần BĐS Thương Mại Dịch Vụ Khánh Trình
  • Địa điểm:Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
  • Diện tích:4.86 ha
  • Loại dịch vụ:Hạ tầng kỹ thuật - giao thông
  • Tiến độ:Đã hoàn thành
  • Nội dung:

    Hạng mục thi công: Thi công Hạ tầng Kỹ thuật: Hệ thống thoát nước mưa; Thoát nước thải; Hố ga; Giao thông và Bó vỉa.

    Khu nhà ở Mỹ Phước Khánh là khu nhà ở được xây dựng mới hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như: giao thông, cấp điện, nước - thoát nước, công viên xanh, Trường mẫu giáo... phục vụ cho người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thị xã Bến Cát