HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở HOÀNG LỘC - PHÚ CHÁNH

19/07/2022 03:07
  • Chủ đầu tư:Công ty TNHH Bất Động Sản Hoàng Lộc
  • Địa điểm:Xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
  • Diện tích:1.8 ha
  • Loại dịch vụ:Hạ tầng kỹ thuật - giao thông
  • Tiến độ:Đã hoàn thành
  • Nội dung:

    Hạng mục thi công:

    • Hạ tầng kỹ thuật (Hệ thống thoát nước mưa; Thoát nước thải; Hố ga; Giao thông; Bó vỉa, Vỉa hè).