VĂN PHÒNG VÀ KHO CÔNG TY THÚ Y XANH

03/03/2022 02:03
  • Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Thú Y Xanh
  • Địa điểm:Lý Chiêu Hoàng, Q6, Tp. HCM
  • Diện tích:3000 m2
  • Loại dịch vụ:Công trình công nghiệp
  • Tiến độ:Đã hoàn thành
  • Nội dung:
    Đang cập nhật