KHU NHÀ Ở TÂN LONG 1

14/07/2022 03:07
  • Chủ đầu tư:Công Ty CP BĐS Đầu Tư và Phát Triển Nam Bình Dương
  • Địa điểm:Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
  • Diện tích:5.7 ha
  • Loại dịch vụ:Hạ tầng kỹ thuật - giao thông
  • Tiến độ:Đã hoàn thành
  • Nội dung:

    Hạng mục thi công: -Hạ tầng kỹ thuật (Hệ thống thoát nước mưa; Thoát nước thải; Hố ga; Giao thông và Bó vỉa) -Hồ xử lý nước thải