HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở TÂN LONG 2

19/07/2022 04:07
  • Chủ đầu tư:Công Ty TNHH Xây dựng Phát triển Địa ốc Phú Thọ
  • Địa điểm:Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
  • Diện tích:7.95 ha
  • Loại dịch vụ:Hạ tầng kỹ thuật - giao thông
  • Tiến độ:Đã hoàn thành
  • Nội dung:

    Hạng mục: Thi công Hạ tầng Kỹ thuật: Hệ thống thoát nước mưa; Thoát nước thải; Hố ga; Giao thông và Bó vỉa.